Hľadáme šikovného partnera v SNV

  Spišská Nová Ves


  Značka ma vybudované kvalitné povedomie


Tak, ako je uvedené vyššie stále aktívne hľadáme partnerov pre lokality, ktoré nemáme aktuálne zastrešené niektorou z našich existujúcich kancelárií. Z času na čas sa vyskytne lokalita, v ktorej hľadáme partnera intenzívnejšie.

Aktuálne je takouto lokalitou Spišská Nová Ves. Prečo práve táto lokalita? Ide totiž o lokalitu v ktorej sme veľmi aktívne pôsobili uplynulých osem rokov, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo tým, že značka Directreal sa tu na základe tohto stala medzi ľuďmi veľmi známou.

Pre budúceho partnera, ktorý by otvoril kanceláriu v tomto meste, bude budovanie značky ešte jednoduchšie, než v iných prípadoch. Aj samotné výsledky a potenciál trhu tejto lokality ponúkajú zaujímavú podnikateľskú príležitosť, ktorú treba využiť.