Aj stredoslováci ocenia férový prístup realitnej kancelárie.

  Banská Bystrica


  Zaujímavý trh z dôvodu krajského mesta

  Značka ma vybudované kvalitné povedomie


Bezpochyby sa jedná o baštu stredného Slovenska, ktorú nemá značka Direcreal obsadenú. Spádová oblasť Banskej Bystrice a priľahlého mesta Zvolen je pre nás veľmi zaujímavá z pohľadu potenciálu trhu, a to najmä čo sa týka počtu obyvateľov – teda vašej potenciálnej klientely.

V uplynulých mesiacoch sa nám pozitívne vykresľuje aj spolupráca s našimi partnermi, ktorí nám posúvajú tipy pre predaj nehnuteľností, ktoré by v prípade otvorenia kancelárie v tejto lokalite šli priamo vám.

Ak uvažujete nad vlastnou realitnou kanceláriou v tejto lokalite, ste na správnej adrese.